Nabór na stanowisko asystenta rodziny

 

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_atykulu_2015/05_2015/asystent2.jpgKierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Starej Błotnicy

 

w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 Ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny, forma zatrudnienia – umowa zlecenie na czas określony od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 roku.

Więcej...

GOPS poszukuje do współpracy psychologa (2014-02-20)

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_01_2014/logo_Narodowa_strategia_spojnosci.jpg

Gmina Stara Błotnica /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy w ramach realizowanego projektu systemowego „Nowe szanse- nowe możliwości ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, skierowanego do 12 osób, kobiet i mężczyzn, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych w rolnictwie oraz niepełnosprawnych
POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY PSYCHOLOGA
do prowadzenia konsultacji indywidualnych dla 12 uczestników projektu.

Więcej...

GOPS poszukuje do współpracy doradcę zawodowego (2014-02-20)

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_01_2014/logo_Narodowa_strategia_spojnosci.jpg

Gmina Stara Błotnica /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy w ramach realizowanego projektu systemowego „Nowe szanse- nowe możliwości ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, skierowanego do 12 osób, kobiet i mężczyzn, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych w rolnictwie oraz niepełnosprawnych

POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY DORADCĘ ZAWODOWEGO

do prowadzenia konsultacji indywidualnych dla 12 uczestników projektu

Więcej...

GOPS poszukuje do współpracy doradcę zawodowego

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_01_2014/logo_Narodowa_strategia_spojnosci.jpg

Gmina Stara Błotnica /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy w ramach realizowanego projektu systemowego „Nowe szanse- nowe możliwości ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, skierowanego do 12 osób, kobiet i mężczyzn, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych w rolnictwie oraz niepełnosprawnych

POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY DORADCĘ ZAWODOWEGO

do prowadzenia konsultacji indywidualnych dla 12 uczestników projektu

Więcej...

GOPS poszukuje do współpracy psychologa

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_01_2014/logo_Narodowa_strategia_spojnosci.jpg

Gmina Stara Błotnica /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy w ramach realizowanego projektu systemowego „Nowe szanse- nowe możliwości ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, skierowanego do 12 osób, kobiet i mężczyzn, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych w rolnictwie oraz niepełnosprawnych
POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY PSYCHOLOGA
do prowadzenia konsultacji indywidualnych dla 12 uczestników projektu.

Więcej...

Rekrutacja do udziału w Projekcie „Nowe szanse – nowe możliwości” (2014-01-27) (kopia)

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_01_2014/logo_Narodowa_strategia_spojnosci.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy informuje, że prowadzi rekrutację do udziału w Projekcie „Nowe szanse – nowe możliwości” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.
Informacja o rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz zostaną rozwieszone ogłoszenia o naborze do projektu w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców gminy. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka w terminie do 28.02.2014 r.

Więcej...

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych (2013-08-21)

tl_files/tiny_templates/pliki/GOPS/Nowy okres zasilkowy.jpg Informujemy, że od dnia 02.09.2013r. będzie można składać nowe wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy trwający od dnia 01.11.2013r. do 31.10.2014r. 
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w terminie :
1) do dnia 30 września – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 30 listopada,
2) od dnia 1 października do dnia 30 listopada - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 grudnia.
Prawo do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2013/2014 będzie ustalane na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w 2012r. ( pomniejszonych o dochody utracone oraz powiększonych o dochody uzyskane)

Więcej...

Od 2 września przyjmujemy wnioski na stypendia szkolne! (2013-08-21)

tl_files/tiny_templates/pliki/GOPS/Wnioski na stypendia szkolne.jpgWraz z nowym rokiem szkolnym 2013/2014 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie, zamieszkali na terenie Gminy Stara Błotnica, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów.

Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Więcej...

Zapytanie ofertowe-Dostawa posiłków do punktów przedszkolnych (2013-08-16)

tl_files/tiny_templates/pliki/Inspiracja/Logo_inspiracja.jpg

Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci w  wieku od 3 do 5 lat uczęscczających do Punktów Przedszkolnych w Gminie Stara Błotnica.
Zamawiający: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Inspiracja” Jastrzębia 118 P m 4, 26-631 Jastrzębia NIP 7962831386, REGON 141414301 Telefon: (48)610 68 50; 508 865 834 Adres e-mail: ela.pietruszewska@wp.pl
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczęszczających do 4 punktów przedszkolnych na terenie Gminy Stara Błotnica.

Więcej...

GOPS

Wybrane informacje związane z funkcjonowaniem GOPS w Starej Błotnicy:

Więcej...

Świadczenia rodzinne

1 maja 2004 roku weszła w życie Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 228 poz.2255)...

Więcej...

Fundusz Alimentacyjny

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest całkowicie bezskuteczna...

Więcej...

Obowiązujące prawo

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest całkowicie bezskuteczna...

Więcej...

Zaproszenie do współpracy

tl_files/tiny_templates/pliki/GOPS/ogloszenie logo.JPG

Gmina Stara Błotnica /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy w ramach realizowanego projektu systemowego „Nowe szanse- nowe możliwości ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, skierowanego do 10 osób, kobiet i mężczyzn, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych w rolnictwie oraz niepełnosprawnych
POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY:
1) DORADCĘ ZAWODOWEGO
2) PSYCHOLOGA
do prowadzenia konsultacji indywidualnych dla 10 uczestników projektu.

Więcej...

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy (2013-06-05)

tl_files/tiny_templates/pliki/GOPS/telewizja_cyfrowa/badz_gotowy_telewizja_cyfrowa.JPG17 czerwca 2013 r. nastąpi na terenie Naszej Gminy wyłączenie telewizyjnego sygnału analogowego.Oznacza to, że mieszkańcy będą musieli dostosować swoje odbiorniki do odbioru cyfrowego.   Naziemna telewizja cyfrowa w Polsce – system nadawania cyfrowego sygnału telewizyjnego na terenie Polski, zgodnego z międzynarodowym standardem DVB-T.
Pierwsze regularnie działające nadajniki uruchomiono 30 września 2010 roku. Zakończenie pierwszej fazy wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, zakładające uruchomienie trzech multipleksów (MUX) planowane było na 1 października 2012 roku, a wyłączenie transmisji analogowej na 31 lipca 2013. Po tym terminie mogą zostać uruchomione kolejne multipleksy. Transmisja cyfrowa pozwala na większą efektywność wykorzystania częstotliwości radiowych, dzięki czemu możliwe jest m.in. zwiększenie oferty programowej i obniżenie kosztów nadawania pojedynczego programu. Dzięki telewizji cyfrowej rozwiną się też usługi dodatkowe, np. pay-per-view (płacenie za konkretny program) czy e-commerce (sprzedaż online). Możliwe będzie także m.in. wprowadzanie „kodów rodzicielskich” blokujących dzieciom dostęp do programów dla dorosłych.

Więcej...

Rekrutacja do udziału w Projekcie „Nowe szanse – nowe możliwości” (2013-02-06)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy informuje, że prowadzi rekrutację do udziału w Projekcie „Nowe szanse – nowe możliwości” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Więcej...