Ciekawe miejsca
Obszary cenne przyrodniczo:

 

Istniejące:

- Obszary Krajobrazu Chronionego "Dolina Pilicy i Drzewiczki": obejmuje północną część gminy do drogi Nowy Kadłubek - Gózd Stary - Stara Błotnica - Kadłub;
- Pomniki przyrody (ochrona indywidualna): 1 obiekt - zadrzewienie dwustronne
sosnowo-dębowe o długości około 2km przy trasie Nr 7 od Siekluk w stronę
Kamienia;

Planowane:

- Projektowana otulina planowanego Parku Krajoznawczego Dolnej Pilicy
- niewielki fragment północno-zachodniej części gminy:

Obiekty zabytkowe
- Kościół parafialny w Starej Błotnicy: (decyzja Nr 30/A/80);
- Kościół parafialny w Kaszowie: Decyzja Nr 77/A/81;
- Zespół dworsko-parkowy w Chruściechowie: Decyzja Nr 218/A/83;
- Stanowiska archeologiczne: w obszarze gminy znajduje się około 50 zarejestrowanych stanowisk archeologicznych;

Obszary związane z zaopatrzeniem w wodę:
- Główny zbiornik Wód Poddziemnych Nr 215 "Subniecka Warszawska"
(obszar całej gminy);

 

Wróć