Urząd Gminy w Starej Błotnicy - przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica

Telefon: 48 385 77 90, 48 385 78 94
Telefaks: 48 383 50 92


e-mail: gmina@starablotnica.pl, wojt@starablotnica.pl


nr konta bankowego na które można dokonywać wpłat m. in. z tytułu opłaty skarbowej, przetargów: 24 9115 0002 0050 0500 0215 0002

 

SPIS TELEFONÓW URZĘDU GMINY STARA BŁOTNICA

Fax:...............................48 383 50 92
Telefon..........................48 385 77 90 do 92
Telefon..........................48 385 78 93 do 95

Telefony wewnętrzne:
Dział. gospodarcza......................15
Wójt..........................................11
Przewodniczący R.G.....................18
Skarbnik....................................12
Finanse budżetowe.....................14
Ewidencja Ludności....................33
Sekretarz..................................20
Podatki lokalne, BHP, Kasa..........21
Obsługa szkół, Oświata...............22
RGK (woda i śmieci )............ .....30
Rolnictwo i Budownictwo..... .....31

GOPS (Kierownik).....................36 
GOPS .....................................34
GOPS (rodzinne).......................35
Obsługa rady. Kadry   ................10
USC..........................................32


Inne:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Błotnicy: (48) 383-51-85
Publiczne Gimnazjum w Starej Błotnicy: (48) 383-51-85
Publiczna Szkoła Pods. im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe: (48) 619-80-07
Publiczne Gimnazjum w Starym Goździe: (48) 619-80-05
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaszowie: ( 48) 619-70-27
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Sieklukach: (48) 619-80-04
Kierownik RGK: 667-937-939
Biuro ZGK: (48) 385-77-90 wew. 30
Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej - 693-860-427, 693-860-428
Wodociągi - Stara Błotnica - (48) 619-72-81
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy - (48) 619-70-85