tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/10_2014/logo_informacja_1.jpg

Zadanie zrealizowane przez Gminę Stara Błotnica pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Starej Błotnicy” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Gmina Stara Błotnica w ramach w/w zadania zakupiła fabrycznie nowy sprzęt pożarniczy, tj. motopompę KTH100, wąż korus 52/20 ŁA, agregat FH 3001 oraz wąż ssawny 110/2.5 m pcv, posiadający atesty i spełniający normy powszechnie obowiązujące dla w/w urządzeń.

Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa zarówno wśród mieszkańców, jak i samych strażaków, poprzez szybkie i sprawne reagowanie na wypadek pożaru lub miejscowych zdarzeń wywołanych czynnikami atmosferycznymi.

Koszt całkowity zadania: 16.385,76 zł

Koszt dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie : 8.192,00 zł

Wróć