tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_atykulu_2015/01_2015/Azbest.jpg

UWAGA

Wójt Gminy Stara Błotnica informuje, że w 2015 roku zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dotację na demontaż i utylizację (lub jedynie utylizację) wyrobów azbestowych (płyt cementowo-azbestowych - eternitu).

 

W związku z tym Urząd Gminy w Starej Błotnicy

od 26 stycznia do 11 lutego 2015 r.

przyjmuje wnioski o objęcie dofinansowaniem usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) położonych na terenie Gminy Stara Błotnica.

Dofinansowaniu podlegać będzie demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Nie ma możliwości dofinansowania nowych pokryć dachowych.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Starej Błotnicy oraz w siedzibie Gminy.

Wszelkich informacji oraz pomocy przy wypełnieniu wniosku i załączników udziela p. Justyna Podymniak w pok. nr 6 Urzędu Gminy w Starej Błotnicy w godzinach pracy Urzędu, oraz pod nr tel. (48) 385 77 90 (wew. 18)

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

  1. - Potwierdzoną przez Starostwo Powiatowe w Białobrzegach kopię zgłoszenia robót budowlanych

  2. - Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu

 

UWAGA

Realizacja zadania będzie możliwa jedynie, gdy Gmina Stara Błotnica otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wniosek do pobrania:

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/word-logo.jpgword

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/pdf-logo.jpg pdf

 

Wróć