Radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Stara Błotnica
W dniu 30 czerwca 2015 roku odbyła się VII sesja Rady Gminy, podczas której Radni wysłuchali i zatwierdzili sprawozdanie Wójta Gminy Stara Błotnica z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok. Radni Gminy Stara Błotnica docenili pracę Wójta Marcina Kozdracha na rzecz Gminy i udzielili jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Radni podjęli także jednogłośnie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy, oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za 2014 rok.

Wróć