Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy Stara Błotnica informuje, że zgodnie z art 11¹ ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356 ze zm.) termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz płatności I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych upływa 31 stycznia 2015 r.

II rata płatności – 31 maja 2015 r., III rata – 30 września 2015 r.

Opłatę można również uiścić jednorazowo do 31 stycznia 2015 r.

Datą dokonania opłaty jest data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy  -   Numer rachunku: 24 9115 0002 0050 0500 0215 0002. 

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz orzecznictwem sądowym nie przewiduje się możliwości wydłużenia wyznaczonych w ustawie  terminów, gdy ich koniec przypada na dzień wolny od pracy. Określone w ustawie terminy spełnienia obowiązku opłaty mają charakter materialno-prawny, co oznacza, iż nie mogą podlegać przywróceniuna zasadach kodeksu postępowania administracyjnego. 

W przypadku niedotrzymania terminu, organ wydający zezwolenie zobligowany jest stwierdzić jego wygaśnięcie. 

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/word-logo.jpgoświadczenie do pobrania

Wróć