REGULAMIN I BIEGU BŁOTNICKIEGO - 2014 r.

 

I.CEL IMPREZY.
-Popularyzacja i upowszechnianie biegania najprostszej formy ruchu.
-Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców gminy Stara Błotnica.

II.ORGANIZATORZY.
 - Klub Sportowy "BŁOTNICA"
- Gmina Stara Błotnica

-Gminna Biblioteka Publiczna

-Zespół Szkół Gminnych w Starej Błotnicy

-Fundusz Ziemi Białobrzeskiej - Koalicja dla młodych „Działaj Lokalnie”

 

III.TERMIN.

Impreza biegowa odbędzie się 28 września (niedziela) . Zbiórka na boisku piłkarskim w Błotnicy.

Początek godz. 11.30.

IV. KONTAKT I ZGŁOSZENIA:

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 22 września w Urzędzie gminy Stara Błotnica pokój nr 6 lub

 u dyrektorów szkół.

Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać/przynieść zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.

 

WZÓR:

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……………………………………………………………………………………

w I Biegu Błotnickim, który odbędzie się 28 września 2014r.

                                                                                                                         ……………………………………………………

                                                                                                                                                                         czytelny podpis rodzica

V.KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANS.

1. Biegi maluchów - rocznik od 2007 do 2009  (dziewczęta i chłopcy ) - dystans 200 m

2. Klasa II, III i IV szkoła podstawowa  - rocznik 2004,2005,2006 (dziewczęta i chłopcy )

-  dystans 400m

3.Klasa V, VI szkoła podstawowa   - rocznik 2002,2003 (dziewczęta i chłopcy ) 

-  dystans 800m        

4.Klasa I, II, III gimnazjum – rocznik   2001,2000,1999 (dziewczęta i chłopcy ) 

-   dystans 1200m             

5. Ponadgimnazjalne – rocznik od 1998 do 1995 (dziewczęta i chłopcy) – dystans 2km.

6.Kobiety i mężczyźni – rocznik od 1994 do 1979 – dystans 2km.

7. Kobiety i mężczyźni – rocznik od 1978 i starsi – dystans 2km.

Obowiązuje strój sportowy!!!

 

 

 

 

VI.NAGRODY.

Organizator przewiduje za pierwsze trzy miejsca medale i drobne upominki w każdej kategorii wiekowej.

 

I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- organizatorzy nie odpowiadają na rzeczy zagubione;
- w sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje organizator;
- uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Wróć