Gmina Stara Błotnica reagując na liczne głosy mieszkańców w sprawie utylizacji płyt eternitowych podjęła realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Stara Błotnica w 2015 roku”. Od 26 stycznia do 11 lutego chęć utylizacji płyt eternitowych zgłosiło 45 osób z 17 miejscowości z terenu naszej gminy. Oszacowany koszt zadania wyniósł 64 241,10 zł. Na ten cel otrzymaliśmy 85 % dotację w kwocie 54 604,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pozostała kwota 9 637,00 zł zostanie pokryta z budżetu Gminy. Na przełomie sierpnia i września planowany jest demontaż i zbiórka 10 066 m², a więc  ok. 161 ton zgłoszonych do utylizacji odpadów. W kolejnych latach planowane są podobne akcje.

Wróć