tl_files/tiny_templates/Zdjecia_01_2014/arr_logo.jpg

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych embargiem rosyjskim, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.

Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego na załączonym formularzu.

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego
04-076 Warszawa
Aleja Waszyngtona 146
Tel. 22/ 515-81-33

Instrukcja i formularze wniosków do pobrania na stronie poniżej oraz na stronie: www.arr.gov.pl, a w wersji paierowej w siedzibie Urzędu Gminy Stara Błotnica

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/pdf-logo.jpgInstrukcja


tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/pdf-logo.jpgWniosek


Wróć